Archive for the ‘Człowiek’ Category

Koncepcja hodowli

Koncepcja hodowli jest starsza niż historia człowieka. Pierwszym był zapewne jakiś nie opiewany przez nikogo bohater, który wybrał najokazalsze gatunki traw, rozpoczął ich hodowlę i w ten sposób stworzył sztucznie zboża odpowiednie dla człowieka i jego kiełkującego rolnictwa znacznie później, ale na długo zanim biologowie mieli coś do powiedzenia w sprawie teorii hodowli, praktyczna genetyka stała na wysokim poziomie, przekonywającym świadectwem przemyślności człowieka jest jednojęzyczny, lecz wielokształtny świat psów. Porównajcie również dzikie kucyki lub dawnego europejskiego konia Przewal- skiego (obecnie spotykanego głównie w ogrodach zoologicznych, od czasu do czasu na wolności w Azji) ze zwycięzcą Derby lub z ogierem Shire (duże, ciężkie konie pociągowe – przyp. tłum.). Pierwotne brytyjskie owce Soay, spotykane obecnie tylko w St. Kilda, dają 700 g wełny, a owce hodowane w celu otrzymania runa dają około 12,5 kg średniowieczny rolnik uzyskiwał ok.

Read the rest of this entry »

Oto garść ogólnych informacji na ten temat

Oto garść ogólnych informacji na ten temat: bliźnięta zaczynają mówić później niż dzieci pojedyncze, dziewczęta wcześniej niż chłopcy, tata jest przeważnie prędzej wymawiane niż mama, nie ze względu na większe przywiązanie do ojca, ale ze względu na łatwość wymówienia dźwięku f dzieci używają znacznie więcej samogłosek niż spółgłosek (u dorosłych na jedną samogłoskę przypada 1,4 spółgłosek) pierwsze samogłoski dziecka to samogłoski wytwarzane przez dorosłych w przedniej części jamy ustnej, a pierwsze spółgłoski to spółgłoski formowane w tylnej części jamy ustnej dzieci uczą się mówić z różną szybkością – zależy to od otoczenia. Według G. A. Millera najwcześniej zaczyna mówić dziewczynka niewidoma, córka bogatych rodziców. Najwolniej mówi dziecko z upośledzonym słuchem, należące do pary bliźniąt w licznej i ubogiej rodzinie, w której rodzice posługują się dwoma lub trzema językami. Choć ogólnego znaczenia można się domyślić – paplanie dziecka nie jest zrozumiałe w 100% nawet dla rodziców (chyba i dla samego dziecka), duża część pozostaje niezrozumiała nawet, kiedy dziecko zacznie mówić. D. McCarthy sądzi, że u 18-miesięcznego dziecka można zrozumieć 26’% mowy, 67% u dwuletniego, 89% u 2 i V2-letniego, 93% u 3-letniego, 99% u 3 i V2-letniego. Dziecko z obustronną głuchotą może nauczyć się mówić wyłącznie za pomocą specjalnych ćwiczeń, dziecko z obustronną częściową głuchotą może nauczyć się wymawiać dźwięki, których wymawianie jest widoczne u innych, jak np. b, f, ł – ale nie g, 1, r.

Read the rest of this entry »

Ciąża pozamaciczna

Ciąża pozamaciczna. Zanim zajmiemy się losami zarodków szczęśliwie zagnieżdżonych w normalny sposób w macicy, chciałbym zrobić dygresję o tych znacznie mniej szczęśliwych, ulokowanych w najdziwniejszych miejscach, o ciążach ektopicznych. Zdarzają się one w jajowodach (najczęściej), u dołu w obrębie szyjki macicy (bardzo rzadko), na powierzchni samego jajnika lub nawet w obrębie jamy brzusznej, przyczepione po prostu do jakiegoś narządu, jak np. jelito grube.

Read the rest of this entry »

Włosy

Włosy. Włosy rozwijają się z naskórka, ale później zagłębiają się w obręb skóry właściwej. Korzeniem włosa jest zgrubienie zwane cebulką włosową, a pochewka obejmująca każdy włos nazywa się mieszkiem włosowym. Do każdego włosa przyczepia się mięsień, którego działanie manifestuje się w postaci gęsiej skórki. Mieszki włosowe tworzą się stopniowo pomiędzy drugim a piątym miesiącem życia płodowego, ilość ich jest podobna u wszystkich ras i u obu płci. U każdego człowieka występują kolejno trzy typy uwłosienia: lanugo, vellus i włosy ostateczne.

Read the rest of this entry »

Choć pierwsza miesiączka

Według niektórych obniżenie wieku pokwitania może być tylko pozorne. Obniżenie przeciętnej daty może być skutkiem zniknięcia znacznego opóźnienia dojrzewania u wielu dziewcząt, powodowanego chorobami lub krańcowym niedożywieniem tak więc obniżenie średniego wieku menaiche (pierwszej miesiączki) byłoby związane z usunięciem przyczyn opóźnienia dzięki lepszym warunkom życia i opiece lekarskiej. Pomimo tej argumentacji, dającej się zastosować z równym powodzeniem w wielu innych opracowaniach statystycznych, powszechne jest przekonanie o obniżaniu się, i to ze stałą prędkością, wieku dojrzewania. Pewien entuzjasta ekstrapolacji obliczył kiedyś, biorąc za podstawę współczesną szybkość zmian, że Julia mogłaby spodziewać się pierwszej miesiączki w parę lat po skończeniu 20 lat, czyli w około 10 lat po swej nieszczęśliwej miłości do Romea. Współ-czesna szybkość zmian jest z pewnością wyjątkowa. Spotkać można nawet opinie, według których obecne cofanie się wieku pokwitania jest po prostu powrotem do sytuacji, jaka istniała, zanim rewolucja przemysłowa i nędzna urbanizacja sprowadziły przerażające warunki życia. Jak dotąd nie ma oznak pozwalających oczekiwać zmniejszenia się tendencji coraz wcześniejszego dojrzewania, nie mówiąc o zatrzymaniu jej. Niemniej, jak twierdzi prof. J. M. Tanner, „zdrowy rozsądek dyktuje zatrzymanie w przewidywanej przyszłości”.

Read the rest of this entry »

Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14 roku życia

Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14 roku życia jest tak niepokojący, że stosunkowo niewielka ich liczba nie może być wielką pociechą. Na 400 samobójstw w USA tylko jedno popełnia dziecko poniżej 14 lat, co mimo wszystko oznacza 50 przypadków rocznie większość to dzieci w pobliżu czternastego roku życia, ale około dwu samobójstw popełniają dzieci pomiędzy 5 a 9 rokiem życia. I tutaj stosunek płci męskiej jest zachowany 3/4 dzieci – samobójców stanowią chłopcy. W Stanach Zjednoczonych dzieci najczęściej pozbawiają się życia za pomocą broni palnej, na drugim miejscu jest powieszenie, na trzecim wypicie żrącego płynu. Duży odsetek zamachów samobójczych wśród młodzieży kończy się niepowodzeniem. Brak jest porównywalnych angielskich danych dotyczących samobójstw wśród małych dzieci.

Read the rest of this entry »